Contact Strafrecht Asiel- en vreemdelingenrecht

Asiel- en vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht bestaat uit twee deelgebieden: asielrecht en regulier vreemdelingenrecht. Het asielrecht behandelt de procedure die een vluchteling doorloopt als deze asiel aanvraagt in Nederland. De vreemdeling kan vanwege allerlei factoren geen bescherming van de autoriteiten in het land van herkomst krijgen, bijvoorbeeld door religie of seksuele geaardheid. Er wordt asiel aangevraagd, waarbij de procedure vanuit de aanmeldcentra wordt behandeld en begeleid. Greve Advocatuur begeleidt de aanvraagfase en eventueel beroep bij de rechtbank, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Net als nareis- en gezinsherenigingsprocedures.

Reguliere vreemdelingenzaken betreffen de behandeling van aanvragen om een visum (toeristen) of een verblijfsvergunning met een bepaald doel, bijvoorbeeld om een partner of familielid in Nederland te laten verblijven of vanwege werk of studie. Ook bij deze procedures begeleidt Greve Advocatuur de cliƫnt, zodat de aanvraag zo snel mogelijk kan worden toegewezen. Bewaringszaken, terugkeerbesluiten, inreisverboden en intrekkingen van verblijfsvergunningen behandelt Greve Advocatuur ook.

Sluiten